Ορκομωσία Αποφοίτων

Φωτογραφίες από την ορκωμοσία 05/05/2017