Διαλέξεις στο Εργαστήριο Δ. Πληροφορικής

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ /Erasmus Cooperation
Διάλεξη του Dr. E. Pimenidis
(Senior Lecturer, University of East London)
στο εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής με θέμα: "Web Services"
Ιανουάριος 2009