Υποδομή Εργαστηρίου Δασικής Πληροφορικής

Το εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής διαθέτει δίκτυο Η/Υ που αποτελείται από:
 • 15 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Core2 Duo, 2GB RAM, Win XP
 • 3 Core i-7 2GB RAM, Win8
 • 4 Τετραπύρηνους Υπολογιστές, 4GB RAM, Win Vista
 • 16 Pentium 4 - 2,8 GHZ - 1,2 GB RAM, Win XP
 • Τηλεόραση 42 ιντσών Πλάσμα
 • Λογισμικό ArcMap vers 9.3, Neuralworks Professional II Plus, Visual Studio Net JDK, Πλατφόρμα JADE
 • Εκτυπωτή Laser HP
 • Scaner HP
 • Όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Λειτουργεί Κεντρικός κλιματισμός
 • Υπάρχει διαθέσιμος Βιντεοπροβολέας