Μεταπτυχιακές Διατριβές που εκπονήθηκαν στο εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής του ΔΠΘ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 13

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1-3 ΣΕΛΙΔΑ 1/4

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής 1:

Ανάπτυξη Λογισμικού Ασαφούς Προσαρμοστικής Ομαδοποίησης με Εφαρμογή σε Προβλήματα Εκτίμησης Επικινδυνότητας
Διαβάστε Περισσότερα

Μαρία Βαγγελούδη Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παν. Πατρών, Κάτοχος Μεταπτυχικού τίτλου Α' Κατεύθυνσης Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π. και Φ.Π. ΔΠΘ
Επιβλέπων Λ. Σ. Ηλιάδης Καθηγητής ΔΠΘ

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής 2:

Πληροφοριακό Σύστημα Δικτύου Ευφυών Πρακτόρων που υιοθετεί υβριδικές τεχνικές με σκοπό την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης τους. Η περίπτωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε αστικά κέντρα
Διαβάστε Περισσότερα

Αντώνης Παπαλεωνίδας Πληροφορικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Α' Κατεύθυνσης Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π. και Φ.Π. ΔΠΘ
Επιβλέπων Λ. Σ. Ηλιάδης Καθηγητής ΔΠΘ

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής 3:

Ανάπτυξη Ευφυούς Πληροφοριακού Συστήματος Εκτίμησης Ενιαίου Δείκτη Επικινδυνότητας για τις Δασικές Πυρκαγιές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Διαβάστε Περισσότερα

Νικολέτα Ζιγκρικά Δασολόγος ΔΠΘ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Α' Κατεύθυνσης Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π. και Φ.Π.ΔΠΘ
Επιβλέπων Λ. Σ. Ηλιάδης Καθηγητής ΔΠΘ

Σελίδα 2/4  Σελίδα 3/4  Σελίδα 4/4