Βιβλιοθήκη-Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη Τμημάτων Ορεστιάδας
Μπισκιτζή Τζούλια, Διοικητικό Προσωπικό, 2552041182 (εσ. 76182)
jmpiskit@ores.duth.gr
Ζελίδου Ελένη, Διοικητικό Προσωπικό, 2552041182 (εσ. 76182)
ezelidou@ores.duth.gr

Τηλέφωνο: (2552) 041181