Ανακοινώσεις

20/10/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
19/10/2017: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
19/10/2017: ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ
19/10/2017: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
19/10/2017: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΟΥ
19/10/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα επιλογής Γεωβοτανική
19/10/2017: ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
18/10/2017: ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΔΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
18/10/2017: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
13/10/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων
13/10/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση & Επικοινωνία
13/10/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
11/10/2017: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
11/10/2017: ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
11/10/2017: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
10/10/2017: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
10/10/2017: 2o ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
05/10/2017: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
05/10/2017: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
05/10/2017: Εγγραφές φοιτητών κατηγορίας με σοβαρές παθήσεις
05/10/2017: Εγγραφές φοιτητών που συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google