Ανακοινώσεις

19/11/2019: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020
19/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
19/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
14/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
14/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
13/11/2019: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
12/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ1
12/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
12/11/2019: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12/11/2019: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ
11/11/2019: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΠΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
11/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
11/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
11/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
07/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ"
05/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ E-MAIL
05/11/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 3
05/11/2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google