Ανακοινώσεις

30/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
27/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
27/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
27/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ
27/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
27/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΜΑΤΩΝ
26/03/2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
26/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ
24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
23/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο Κ. ΗΛΙΑΣ ΜΗΛΙΟΣ
23/03/2020: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
20/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
20/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
19/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
18/03/2020: Πρόγραμμα TOGETHER για του Φοιτητές
18/03/2020: Πρόσκληση ERASMUS για Σπουδές
13/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
12/03/2020: ΙΚΥ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google