Ανακοινώσεις

12/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 13 ΚΑΙ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
12/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
09/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Δ.Α.ΣΤΑ.
06/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019
06/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ. Δ.Α.Χ.Φ.Ο ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019
06/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
06/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
05/11/2018: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2018-2019
02/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
01/11/2018: ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2018-2019
31/10/2018: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 31-10-18 ΕΩΣ 2-11-2018
30/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
29/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
29/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
29/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
29/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
25/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
24/10/2018: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019
24/10/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ
24/10/2018: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google