ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΔΡΟΣΟΥ- Κ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ