ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ