ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΣ