Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας