ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ