ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ