ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΝΗΜΟΥ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2017-2018