ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ης Επιστημονικής Διημερίδας στην Περιβαλλοντική Ποπιτική και Φιλοσοφία