ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2019