ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ