ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 2018