ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ