ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ