ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ