ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ