ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ