ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟ.ΣΥ.Π