ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ