ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ