ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ