ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ