ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ