ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ EVENT ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ο ΠΕΡΠΑΤΩ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ