ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ E-MAIL