ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ