Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δρόσος Βασίλειος
Ραδόγλου Καλλιόπη (Πρόεδρος του Τμήματος ΔΔΠΦΠ)
Αραμπατζής Γαρύφαλλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γαλατσίδας Σπύρος
Κυριαζόπουλος Απόστολος
Μανωλάς Ευάγγελος
Μήλιος Ηλίας
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης
Ταμπάκης Στυλιανός
Τσαντόπουλος Γεώργιος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δήμου Βασιλική
Καρανικόλα Παρασκευή
Κοράκης Γεώργιος
Κιτικίδου Κυριακή
Μαλλίνης Γεώργιος
Ορφανουδάκης Μιχάλης
Πασχαλίδου Αναστασία
Τσατήρης Μιχαήλ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
--------------------------

Ομότιμοι Καθηγητές
Σούτσας Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική και Περιφερειακή Πολιτική - Δασικοί Πόροι και Ποσοτικές Μέθοδοι".
Τσαχαλίδης Ευστάθιος, Ομότιμος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία και Διαχείριση Θηραμάτων".