Δήμου Βασιλική

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων και Δασική Εργασιολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, 68200
Email: vdimou@fmenr.duth.gr
Τηλ.: +30 25520-41170 (εσ. 76170)

Βιογραφικό Σημείωμα