Δρόσος Βασίλειος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασικό Κτηματολόγιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, 68200
Email: vdrosos@fmenr.duth.gr
Τηλ: 25520-41122 (εσ. 76122)

Βιογραφικό Σημείωμα