Γαλατσίδας Σπύρος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασική Διαχειριστική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
τηλ: 41115 εσωτ. 76115
Email: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα