Καρανικόλα Παρασκευή

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Υλωρική - Δασική Εντομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Γραφείο: 1ος όροφος στο κτήριο εργαστηρίων
Email: pkaranik@fmenr.duth.gr
Τηλ: +030 2552041136 (εσ. 76136)

Βιογραφικό Σημείωμα