Κιτικίδου Κυριακή

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασική Βιομετρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Κτήριο Εργαστηρίων, 2ος όροφος, Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, 68200
Email: kkitikid@fmenr.duth.gr
Τηλ.: +30 25520-41179 (εσ. 76179)

ΣΠΟΥΔΕΣ:
  • Πτυχίο του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης (Ιούλιος 1998).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο Δασική Βιομετρία (Νοέμβριος 2000).
  • Διδακτορικό δίπλωμα του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μελέτη μορφής κορμών δέντρων Quercus conferta στο Χολομώντα Χαλκιδικής» (Νοέμβριος 2002).
  • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - παράρτημα Θεσ/νίκης (Οκτώβριος 2002).

Βιογραφικό Σημείωμα