Κυριαζόπουλος Απόστολος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση:
Email: apkyriaz@fmenr.duth.gr
Τηλ.: +30 25520-41109 (εσ. 76109)

Βιογραφικό Σημείωμα