Μαλλίνης ΓεώργιοςΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασική Τηλεπισκόπηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, 68200
Email: gmallin@fmenr.duth.gr
Τηλ.: +30 25520-41107 (εσ. 76107)

Σπουδές
  • Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999).
  • M.Sc. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001). Αντικείμενο έρευνας: Διερεύνηση των δυνατοτήτων της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε εφαρμογές χαρτογράφησης δασών σε Μεσογειακά Οικοσυστήματα με μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Αξιολόγηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ευκρίνειας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στα πλαίσια σύνταξης του Δασολογίου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με έμφαση στη διαχείριση Δασικών/Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών, Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων (Geographic Object Based Image Analyis-GEOBIA), Χωρική ανάλυση, Δασική Αεροφωτογραφία.

Βιογραφικό Σημείωμα