Μήλιος Ηλίας

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασοκομία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email: emilios@fmenr.duth.gr
Τηλ: (+30)25520-41119 (εσ. 76119)

ΣΠΟΥΔΕΣ:
  • Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., τον Ιούλιο του έτους 1992.
  • Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος το έτος 2000, με τίτλο «Δυναμική εξέλιξη και αξιολόγηση των μικτών συστάδων στη Ροδόπη του Νομού Ξάνθης».

Βιογραφικό Σημείωμα