Παπαγεωργίου Αριστοτέλης

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασική Γενετική

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email: apapage@fmenr.duth.gr
Τηλ: (+30) 25520-41155 (εσ. 76155)
Fax: (+30) 25520-41159

Βιογραφικό Σημείωμα