Πασχαλίδου ΑναστασίαΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Μετεωρολογία - Ατμοσφαιρική Ρύπανση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email: apascha@fmenr.duth.gr
Τηλ: (+30) 25520 41132
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~apascha/

ΣΠΟΥΔΕΣ:
- Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία (Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τίτλος Διατριβής: Σύγκριση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων μεταξύ των εργάσιμων ημερών και των αργιών στην Αθήνα για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες
- Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τίτλος Διατριβής: Προτυποποίηση της διασποράς των αερίων ρυπαντών στην κατώτερη τροπόσφαιρα με βάση τα φυσικό-γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά και την αέρια ρύπανση του λεκανοπεδίου των Αθηνών

Βιογραφικό Σημείωμα