Τσατήρης ΜιχαήλΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Δασική Ενέργεια - Μοντέλα και Προοπτικές Δασικών Πόρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση: Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, 68200
Email: tsatiris@fmenr.duth.gr
Τηλ: 25520-41138 (εσ. 76138)

ΣΠΟΥΔΕΣ:
  • Πτυχίο από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990).
  • Diploma των Εξειδικευμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών (1992).
  • Master of Science (1995) στους Περιβαλλοντικούς και Ανανεώσιμους Πόρους από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM, Παρίσι).
  • Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001).

Βιογραφικό Σημείωμα