Λοιπό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βαρσαμακίδης Χρήστος Αν. Γραμματέας Τμήματος cvarsama@admin.duth.gr 41173
(εσ. 76173)
Μπάτζιου Ιωάννα Διοικητικό Προσωπικό impatzio@admin.duth.gr 41174
(εσ. 76174)
Τηλιούδη Αντωνία Διοικητικό Προσωπικό atilioud@admin.duth.gr 41171
(εσ. 76171)


Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βαρσαμακίδης Χρήστος Αν. Γραμματέας Τμήματος ama@admin.duth.gr/a> 41173
(εσ. 76173)
Οτέμπερη Ευγενία Υπάλληλος Μεταπτυχιακού otemperi@affil.duth.gr 41172
(εσ. 76172)


Προσωπικό Βιβλιοθήκης Τμημάτων Ορεστιάδας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Μπισκιτζή Τζούλια Διοικητικό Προσωπικό gmpiskit@admin.duth.gr 41182
(εσ. 76182)
Ζελίδου Ελένη Διοικητικό Προσωπικό ezelidou@admin.duth.gr 41182
(εσ. 76182


Γραφείο Διασύνδεσης Ορεστιάδας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Καλογεροπούλου Παναγ.–Αλεξ. Διοικητικό Προσωπικό kalogeropoulou.p@gmail.com 41186
(εσ. 76186)

Φαξ Γραφείου Διασύνδεσης: 25510 41175 (εσ. 76175)
Email Γραμματείας: career@duth.gr


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Γκουγκουρέλας Ιωάννης ΕΤΕΠ gkougkou@fmenr.duth.gr 41129
(εσ. 76129)
Ραντζούδη Ελένη ΕΔΙΠ erantzou@fmenr.duth.gr 41128
(εσ. 76128)
Συμεωνίδης Άγγελος ETEΠ asimeoni@admin.duth.gr
Χατζηλαζάρου Γεώργιος ΕΔΙΠ gchatzil@fmenr.duth.gr 41146
(εσ. 76146)
Κανταρτζής Απόστολος ΕΔΙΠ apkantar@fmenr.duth.gr 41183
(εσ. 76183)

Διδάσκοντες 407/80

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βασιλείου Απόστολος Διδάκτωρ Δασολόγος apovassi@gmail.com -----
(εσ. -----)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Κατσαρού Ειρήνη Διδάκτωρ Αγγλικής Φιλ. ekatsaro@fmenr.duth.gr 41135
(εσ. 76135)

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Κουρετσίδης Στέργιος Διοικητικό Προσωπικό skourets@admin.duth.gr 41406
(εσ. 76406)