Μεταπτυχιακά-Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


Γραμματεία Π.Μ.Σ.
  • Συμεωνίδης Άγγελος, Γραμματέας Π.Μ.Σ., 25520-41173 (εσ. 76173)
  • Οτέμπερη Ευγενία, Υπάλληλος Μεταπτυχιακού, 25520-41172 (εσ. 76172),
    Email: otemperi@ores.duth.gr