Μεταπτυχιακά-Επικοινωνία

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. "Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων"
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Email: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία"
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Email: apapage@fmenr.duth.gr