Διοίκηση

Σύνθεση Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1 Ραδόγλου Καλλιόπη Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
2 Παπαγεωργίου Αριστοτέλης Αναπληρωτής Καθηγητής
3 Μήλιος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής
4 Δρόσος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
5 Ταμπάκης Στυλιανός Αναπληρωτής Καθηγητής
6 Αραμπατζής Γαρύφαλλος Αναπληρωτής Καθηγητής
7 Μανωλάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
8 Τσαντόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
9 Γαλατσίδας Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής
10 Κυριαζόπουλος Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής
11 Καρανικόλα Παρασκευή Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια
12 Τσατήρης Μιχαήλ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
13 Μαλλίνης Γεώργιος Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
14 Κοράκης Γεώργιος Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
15 Κιτικίδου Κυριακή Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια
16 Δήμου Βασιλική Επίκουρος Καθηγήτρια
17 Ορφανουδάκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
18 Πασχαλίδου Αναστασία Επίκουρος Καθηγήτρια