Διοίκηση

Σύνθεση Συνέλευσης
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1 Ραδόγλου Καλλιόπη Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
2 Κυριαζόπουλος Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
3 Αραμπατζής Γαρύφαλλος Καθηγητής
4 Παπαγεωργίου Αριστοτέλης Αναπληρωτής Καθηγητής
5 Μήλιος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής
6 Δρόσος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
7 Ταμπάκης Στυλιανός Αναπληρωτής Καθηγητής
8 Μανωλάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
9 Τσαντόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
10 Γαλατσίδας Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής
11 Καρανικόλα Παρασκευή Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια
12 Τσατήρης Μιχαήλ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
13 Μαλλίνης Γεώργιος Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
14 Κοράκης Γεώργιος Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
15 Κιτικίδου Κυριακή Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια
16 Δήμου Βασιλική Επίκουρος Καθηγήτρια
17 Ορφανουδάκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
18 Πασχαλίδου Αναστασία Επίκουρος Καθηγήτρια