Γραμματεία

Η Γραμματεία του τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Συγκεκριμένα έχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για μετεγγραφή, στρατολογία, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς.
  • Έκδοση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), στην αρχή του έτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, εκδίδεται νέο, δύο μήνες μετά τη δήλωση απώλειας.
  • Χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας. Εκδίδεται λίγο διάστημα μετά την έγγραφή του φοιτητή και είναι το κύριο ενδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει τη φοιτητική ιδιότητα, απαραίτητο στις εξετάσεις και για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού.
  • Χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης μετά από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Η θεώρηση των βιβλιαρίων γίνεται στην αρχή κάθε έτους.

Στοιχεία Επικοινωνίας


Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

Διεύθυνση: Αθανασίου Πανταζίδου 193, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα
E-mail: secr@fmenr.duth.gr
Αποστολή Αλληλογραφίας στη θυρίδα: ΤΘ 129, TK 68200 Ορεστιάδα
Τηλ.: 25520-41171, 2, 3, 4
Fax: 25520-41192
Αναπλ. Γραμματέας: Βαρσαμακίδης Χρήστος
Τηλ.: 25520-41173 (εσ.76173)
E-mail: cvarsama@admin.duth.gr


Διοικητικό Προσωπικό:
Πρωτόκολλο–Αρχείο: Μπάτζιου Ιωάννα
Τηλ.: 25520-41174 (εσ.76174)
E-mail: impatzio@admin.duth.gr
Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων: Τηλιούδη Αντωνία
Τηλ.: 25520-41171 (εσ. 76171)
E-mail: atilioud@admin.duth.gr


Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών - Διδακτορικά: Ευγενία Οτέμπερη
Τηλ.: 25520 41172
E-mail: otemperi@affil.duth.gr