Πρόγραμμα Σπουδών

(Απόφαση της αριθ. 7/9-6-2015 Συνέλευσης)
Μαθήματα, εργαστηριακή εκπαίδευση, ώρες διδασκαλίας, διδακτικές μονάδες και πιστωτικές μονάδες


Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Δασολογίας για το έτος 2017-2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Κοινωνιολογία

2

1

3

2

2

Μετεωρολογία

3

2

5

4

3

Γενική Βοτανική - Μορφολογία

2

2

4

3

4

Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

3

2

5

4

5

Τεχνικό Σχέδιο

1

2

3

2

6

Δασικές Εφαρμογές

3

2

5

4

7

Οικολογία

3

-

3

2

8

Γενική Εδαφολογία

3

2

5

5

9

Ξένη Γλώσσα

2

-

2

2

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Χημεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

2

1

3

2

2

Οικοδομική και Δομικά Υλικά

2

1

3

2

3

Εισαγωγή στην Εργονομία

2

1

3

2

4

Δασική Αναψυχή

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 38

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Τοπογραφία

3

2

5

4

2

Γενική Βοτανική - Φυσιολογία

3

2

5

5

3

Μαθηματικά

3

2

5

5

4

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2

1

3

2

5

Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών

3

2

5

5

6

Δασική Εδαφολογία

3

2

5

5

7

Ξένη Γλώσσα

2

-

2

2

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Φυσική Περιβάλλοντος

2

1

3

2

2

Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων

2

1

3

2

3

Εισαγωγή στην Πληροφορική

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 33

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Δασικές Κατασκευές - Τεχνική Μηχανική

4

1

5

5

2

Δασική Βοτανική Ι

3

2

5

5

3

Βιοστατιστική

3

2

5

6

4

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3

2

5

5

5

Δασική Παθολογία

3

2

5

5

6

Ξένη Γλώσσα

2

-

2

2

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Λιβαδικά Φυτά

2

1

3

2

2

Αρχές Οικονομικής

2

1

3

2

3

Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων

2

1

3

2

4

Μικροβιολογία Εδάφους

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Δασική Βοτανική ΙΙ

3

2

5

5

2

Δασική Βιομετρία Ι

4

2

6

6

3

Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία

3

2

5

5

4

Διάνοιξη Δάσους - Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων

3

 

2

 

5

 

5

5

Δασική Εντομολογία και Ζωολογία

3

2

5

5

6

Ξένη Γλώσσα (Προκήρυξη 407/80)

2

-

2

2

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Δασική Φυτοκοινωνιολογία

2

1

3

2

2

Δειγματοληψία - Πειραματικοί Σχεδιασμοί

2

1

3

2

3

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

2

1

3

2

4

Περιφερειακή Ανάπτυξη

2

1

3

2

5

Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική Διερμηνεία

2

1

3

2

6

Γονιμότητα Δασικών Εδαφών

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Λιβαδική Οικολογία

2

2

4

4

2

Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία

4

1

5

5

3

Δασική Γενετική

3

2

5

5

4

Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου

3

2

5

5

5

Δασική Οδοποιία

3

2

5

5

6

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

3

2

5

4

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Ενέργεια και Περιβάλλον

2

1

3

2

2

Δασική Αύξηση και Παραγωγή

2

1

3

2

3

Λιβαδική Οικοφυσιολογία

2

1

3

2

4

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

2

1

3

2

5

Γεωβοτανική

2

1

3

2

6

Διεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 32

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Εφαρμοσμένη Δασοκομία

4

1

5

5

2

Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων

3

2

5

4

3

Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Γνώσης

3

2

5

4

4

Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών

3

2

5

4

5

Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας

3

2

5

4

6

Δασικό Κτηματολόγιο

3

2

5

4

7

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου

3

1

4

3

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Δασική Μηχανολογία

2

1

3

2

2

Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών

2

1

3

2

3

Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2

1

3

2

4

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2

1

3

2

5

Εδαφομηχανική - Εφαρμογές Μηχανημάτων στα Δασοτεχνικά Έργα

2

1

3

2

6

Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 37

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Διαχείριση και Προστασία Υγροτόπων

3

1

4

3

2

Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων

3

2

5

5

3

Δασική Διαχειριστική I

3

2

5

5

4

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

3

1

4

4

5

Δασική Οικονομική

3

2

5

5

6

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

3

2

5

4

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής)

1

Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών

2

1

3

2

2

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

2

1

3

2

3

Μοριακοί Δείκτες και Γενετική Φυτών

2

1

3

2

4

Εχθροί των Δένδρων και των Θάμνων στο Αστικό Περιβάλλον

2

1

3

2

5

Υδροπληροφορική

2

1

3

2

6

Ιχθυοκαλλιέργεια

2

1

3

2

7

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 34

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου

3

1

4

3

2

Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών

3

2

5

4

3

Τεχνολογία Ξύλου

3

1

4

4

4

Δασική Διαχειριστική II

3

2

5

4

5

Δασική Εκτιμητική και Λογιστική

3

2

5

4

6

Κλιματική Αλλαγή

3

1

4

3

7

Δασική Οικοφυσιολογία

3

1

4

4

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής)

1

Οργάνωση και Διοίκηση

2

1

3

2

2

Δασοκομία Πόλεων

2

1

3

2

3

Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών

2

1

3

2

4

Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

2

1

3

2

5

Δασικές Βιομηχανίες

2

1

3

2

6

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

2

1

3

2

7

Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

2

1

3

2

8

Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 37

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα

3

1

4

4

2

Φυτώρια - Αναδασώσεις

3

1

4

4

3

Δασική Ενέργεια

3

2

5

5

4

Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων

3

2

5

5

5

Δασική Πολιτική Ι

3

2

5

5

6

Δασικές Πυρκαγιές

3

2

5

5

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Αγροδασοπονία

2

1

3

2

2

Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2

1

3

2

3

Μάρκετινγκ Δασικών και Πράσινων Προϊόντων  και Υπηρεσιών

2

1

3

2

4

Περιβαλλοντική Πολιτική

2

1

3

2

5

Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας

Θ

Α/Ε

Δ.Μ.

Π.Μ.

1

Δασική Πολιτική ΙΙ

3

2

5

5

2

Δασικό Δίκαιο

2

1

3

3

3

Πτυχιακή Διατριβή

-

-

20

20

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)

1

Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής - Προσαρμογή και Ευπάθεια

2

1

3

2

2

Εκτροφή Θηραμάτων

2

1

3

2

3

Διαχείριση των μη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους

2

1

3

2

4

Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα

2

1

3

2

5

Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

2

1

3

2

6

Μέτρηση και Ταξινόμηση Ακατέργαστης Ξυλείας

2

1

3

2

           

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

Πίνακας Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων

 

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες

Πιστωτικές Μονάδες

1

1ο

38

30

2

2ο

33

30

3

3ο

30

30

4

4ο

31

30

5

5ο

32

30

6

6ο

37

30

7

7ο

34

30

8

8ο

37

30

9

9ο

31

30

10

10ο

31

30

Σύνολο

334

300