Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Τσατήρης Μιχαήλ

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Τα εξαντλούμενα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων, η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξ αιτίας της καύσης των καθώς και η τάση για ενεργειακή αυτάρκεια και αποκέντρωση προβάλλουν επιτακτική την επιλογή ανάπτυξης και χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι οποίες θα αποδώσουν μακροχρόνια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας φαίνεται να εξασφαλίζουν εθνική ενεργειακή αυτοδυναμία σε περίπτωση μελλοντικής ενεργειακής κρίσης. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ονομάζονται και ήπιες μορφές ενέργειας γιατί δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η διαχρονική τους ανανέωση και διαθεσιμότητα της παραγόμενης ενέργειας.

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες, κατηγορίες και χαρακτηριστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκόσμια και στην Ελλάδα. Τεχνολογίες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομοθετικό πλαίσιο και μέτρα ευρύτερης διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των διαφόρων κατηγοριών και χαρακτηριστικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δυνατοτήτων και των τεχνολογιών αξιοποίησής τους καθώς και των μέτρων ευρύτερης διάδοσής τους στην Ελλάδα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και δυνατότητες αξιοποίησης νέων ανεξάντλητων πηγών ενέργειας όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα χαρακτηριστικά τους
  • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Βασικές έννοιες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
2 Χαρακτηριστικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3 Κατηγορίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
4 Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
5 Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα
6 Προοπτικές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα
7 Παθητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας-ενέργειας. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Θερμοκήπια για γεωργικές καλλιέργειες
8 Ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας-ενέργειας
9 Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
10 Αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Ελλάδα
11 Αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων και της παλίρροιας
12 Αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας
13 Νομοθετικό πλαίσιο και μέτρα ευρύτερης διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας
2 Προοπτικές αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως
3 Προοπτικές αξιοποίησης της υδραυλικής ενέργειας στην Ελλάδα
4 Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας
5 Προοπτικές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως
6 Προοπτικές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
7 Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας
8 Προοπτικές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως
9 Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας
10 Ηλιακά συστήματα για κεντρική θέρμανση
11 Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο με θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις και με φωτοβολταική τεχνική
12 Συστήματα ξήρανσης διαφόρων προϊόντων με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας
13 Συστήματα αφαλάτωσης με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας

8. Συγγράμματα
  • Τσατήρης, Μ. 2006. Ενέργεια και Περιβάλλον. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Δεύτερη Έκδοση Συμπληρωμένη. Αθήνα (Βιβλίο, σύνολο σελίδων 165).
  • Σημειώσεις του διδάσκοντα

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3