Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική, προελεύσεις, μέθοδοι γενετικής βελτίωσης δασοπονικών ειδών, γενετικός πειραματισμός, φυτείες, γενετικό κέρδος, σποροπαραγωγοί κήποι, προγράμματα βελτίωσης, ταχυαυξή και καλλωπιστικά είδη δέντρων, προστασία γενετικών πόρων, διαχείριση γενετικών πόρων σε παραγωγικά δάση, επιπτώσεις αλλαγής κλίματος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους δασογενετικούς πόρους, προστασία και βελτίωση της προσαρμοστικότητας των δασικών πληθυσμών.

2. Σκοπός μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές των κύριων εφαρμογών της γενετικής στη δασική πράξη και των επιπτώσεων που αυτές έχουν στη γενετική ποικιλότητα, καθώς επίσης και των βασικών μεθόδων βελτίωσης και προστασίας των γενετικών πόρων στα δασικά οικοσυστήματα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ποσοτικής γενετικής
  • Αναγνωρίζουν την επίδραση των ανθρώπινων επεμβάσεων στη γενετική ποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων
  • Διαμορφώνουν στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας του γενετικού υλικού.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις - Ασκήσεις 60%
  2. Εργαστήρια 10%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης πληθυσμιακών μεγεθών, προβολή μικρών ταινιών με αναλύσεις και παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων και παραδειγμάτων.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική
2 Προελεύσεις
3 Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
4 Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
5 Σποροπαραγωγοί κήποι, προγράμματα βελτίωσης
6 Βελτίωση ταχυαυξών και καλλωπιστικών ειδών
7 Προστασία γενετικών πόρων
8 Προστασία γενετικών πόρων
9 Διαχείριση γενετικών πόρων σε παραγωγικά δάση
10 Αλλαγή κλίματος και γενετική ποικιλότητα
11 Ατμοσφαιρική ρύπανση και γενετική ποικιλότητα
12 Διατήρηση γενετικής ποικιλότητας σε υψηλά επίπεδα


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ασκήσεις ποσοτικής γενετικής
2 Ίδρυση φυτείας προελεύσεων
3 Εμβολιασμός φυταρίων

8. Συγγράμματα
  • Κων/νος Πανέτσος, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.
  • Eric Planka, Εξελικτική Οικολογία. Μετάφραση: Κ. Βαρδινογιάννη, Σ. Γκιώκας, Ι. Στάθη, Σ. Σφενδουράκης. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-524-229-Χ.
  • Νικ. Φανουράκης, Γενετική Βελτίωση Φυτών. Εκδόσεις Ίων (1999), ISBN 9604059254.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 4